در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در مشروح مربوط به کار می روند
۱- وزارت: وزارت راه و شهرسازی.
۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳- سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور.
۴- سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور.
۵ - شورای عالی: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه.