آموزش­های ضروری ویژه کودک و نوجوان در خانواده میزبان به شرح زیر است:
۱- خودمراقبتی جسمی و روانی
۲- آشنایی با حقوق فردی و تکالیف شرعی در خانواده متناسب با سن و جنسیت
۳- مهارت‌های ارتباطی