دبیران‏ کل احزاب متقاضی تشکیل و عضویت در ائتلاف موضوع بند (ث) ماده (۱۳) قانون که در مورد فعالیت‏‌های انتخاباتی یا موضع‏گیری و فعالیت در موضوعات ملی انجام می‌شود، باید موضوع را جهت اطلاع کمیسیون‏، به دبیرخانه کمیسیون اعلام کنند.
تبصره - عضویت در ائتلاف، موجب سلب مسئولیت‏‌های حزبی نیست و احزاب عضو ائتلاف باید از هرگونه اقدامی که مصداق بندهای ماده (۱۸) قانون است، خودداری کنند.