ماده 47 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوره آموزش فرماندهی و ستاد:
دوره آموزش فرماندهی و ستاد، برای آموزش به فارغ التحصیلان دوره های دوم دانشکده های علوم و فنون نیروها یا علوم پایه نظامی که دوره عالی رسته ای را طی نموده اند، و یا در سطح فارغ التحصیلان این دوره شناخته شده اند و همچنین دارندگان مدارک لیسانس و بالاتر مورد نیاز که حداقل 3 سال از آموزش قبلی آنها گذشته باشد، در درجات سرگردی، و سرهنگ دومی در دانشکده فرماندهی و ستاد تشکیل می‌شود و مدت دوره آن حداقل 9 ماه خواهد بود.
تبصره - مواد و برنامه های آموزشی دانشکده فرماندهی و ستاد می باید طوری تنظیم شود که فارغ التحصیلان آن توانائی طراحی، فرماندهی و مدیریت رده های بالای سپاه و سایر نیروهای مسلح را داشته باشند. فارغ التحصیلان دانشکده فرماندهی و ستاد از یک سال ارشدیت برخوردار می گردند.