(اصلاحی ۱۳۸۷/۰۱/۱۸)- بنیاد شهید و امور ایثارگران - که از این پس دراین اساسنامه به اختصار ‌بنیاد نامیده می‌ شود - نهادی است انقلابی که در اجرای فرمان رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان‌ ا...‌ تعالی‌ علیه در تاریخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۲ و در پی‌ موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر ادغام سه نهاد انقلابی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی‌ و استقلال مالی و اداری است و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و در چهارچوب این اساسنامه و آئین‌ نامه های‌ مربوطه زیر نظر رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره می‌ شود.