در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌ های اقتصادی در زمینه‌ های زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف - جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه ‌ها و بنگاه‌ های اقتصادی؛
ب - ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت ‌ها و موسسات دانش ‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی؛