سپردن سه کودک و نوجوان به خانواده میزبان به صورت هم­زمان امکان­پذیر است. واگذاری بیش از این تعداد، در مورد خواهران و برادران زیستی یا کودکان دارای شرایط ویژه بلامانع است.