ماده ۱۳۹ آئین‌نامه قانون ثبت املاک

منسوخ است.

بعدی ❭