ترتیب پذیره‌نویسی سهام در شرکت سهامی عام

ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید‌پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد.

رجوع کنید به ماده ۱۲ قانون تجارت