هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است.
با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰-، قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۲- و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- و با تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب ۱۳۸۹، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد. - مصوب ۱۳۹۶- با اصلاحات بعدی آنها برخورد خواهد شد.

تبصره ۱- وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

تبصره ۲- وزارت صمت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط، حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۳- استقرار مراکز استخراج رمزدارایی با مصرف برق شامل محدودیت (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران. (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استانها نمی‌باشد.

تبصره ۴- صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت یا سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تأمین گاز و یا سوخت فسیلی می‌باشند، پس از هماهنگی با وزارت نفت می‌باشد.

تبصره ۵- پهنه بندی جغرافیایی برای تعیین اولویت محل استقرار مراکز استخراج رمزدارایی و اتخاذ مزیت قیمت انرژی توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت انجام می‌شود.

تبصره ۶- هرگونه واگذاری به غیر یا تغییر در تعداد و نوع تجهیزات استخراج رمزدارایی برای دارندگان مجوز مرکز استخراج رمزدارایی باید به صورت دوره های سه ماهه در سامانه وزارت صمت ثبت و مجوز مربوط نیز اصلاح گردد.

تبصره ۷- شرایط صدور مجوز واردات یا تولید تجهیزات تخصصی استخراج رمزدارایی با رعایت ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت صمت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین و ابلاغ خواهد شد.