ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف‌- وزیر بازرگانی یا معاون ذی ربط وی(رییس).
ب‌- معاون ذی ربط وزیر دادگستری.
پ‌- معاون ذی ربط وزیر اطلاعات.
ت‌- معاون ذی ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ث‌- معاون ذی ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ج‌- معاون ذی ربط وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.
چ‌- معاون ذی ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
ح‌- معاون ذی ربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خ‌- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
د- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ذ- رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای.
ر- دبیر شورای عالی انفورماتیک.
ز- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات.
ژ- رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا (بدون حق رای).
س‌- یک تا سه نفر مشاور خبره با پیشنهاد رییس و تایید اکثریت سایر اعضای شورا.

بعدی ❭