ماده ۲۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید .

بعدی ❭