ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تامین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.
تبصره ۱- تامین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب، از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می‌پذیرد.
تبصره ۲- انتصاب و جابجایی کارمندان در پست‌های حساس و پست‌های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیت‌های اخلاقی، ‌اجتماعی، ‌اعتقادی و اخذنظر حفاظت و اطلاعات می‌باشد.

بعدی ❭