ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال 1363

وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی موظفند استعلامهای سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص فاقدین شناسنامه و افرادی که تابعیت آنها مشکوک و یا در هویت آنها تردید می‌باشد، رسیدگی و پاسخ لازم را به سازمان مزبور اعلام دارند.

بعدی ❭