ماده ۵ آیین‌­نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارت‌­های بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه‌گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود.

بعدی ❭