ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۶۸۱ قانون مدنی

بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

بعدی ❭