ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

بیمه شدگانی که در دوره اشتغال بر اثر ابتلا به بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات جسمی یا روحی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند با رعایت شرایط زیر مستمری از کارافتادگی دریافت می دارند:
الف - داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه متضمن حق بیمه نود (۹۰) روز در آخرین سال قبل ازکارافتادگی .
ب - به تشخیص کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از دو سوم توانایی جسمی یا روحی خود را برای کار از دست داده باشند.

بعدی ❭