ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

فعالیت‌های سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‌ها ممنوع می‌باشد.

بعدی ❭