ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

از طریق دوره‌های آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به توانایی‌های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:
۱ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی.
۲ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان‌های کیفری.
۳ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود.
۴ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیرمشهود.
۵ ـ توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار ضابطان.
۶ ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری.
۷ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.
تبصره ـ تعیین مواد درسی و سرفصل‌های آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می‌باشد.

بعدی ❭