ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:
۱- جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش‌های ماهانه و دوره‌ای شوراها.
۲- پیشنهاد اعتبار لازم و تامین امکانات سخت‏افزاری و نرم‌افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها
۳ - در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها. این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار می‌گیرد.
۴- تامین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز
۵ - آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستمها
۶ - پالایش اطلاعات آماری، تحلیل‌های مرتبط، رتبه‌بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.

بعدی ❭