قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی
مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۰۷
‌ماده واحده

کلیه مصوبات راجع به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم‌الاجراء است.
‌این حکم در مورد این ماده واحده نیز مجری خواهد بود.