ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

زوجهای اهداکننده باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی.
ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب.
پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان.
ت ـ مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و ...
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداکنندگان، وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.

بعدی ❭