لزوم رعایت مقررات افزایش سرمایه و تبدیل شرکت برای شرکت‌های سهامی موجود در زمان تصویب ل.ا.ق.ت

کلیه مقررات مذکور در مواد ۱۷۷ لغایت ۱۸۱ این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام‌لازم‌الرعایه است. در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۲۹۲ قانون تجارت