ماده ۲۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

پس از انحلال حزب، هر نوع فعالیت با عنوان حزب مذکور ممنوع است و مرتکب به مجازات شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

بعدی ❭