ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهدشد.

بعدی ❭