ماده ۱۲۷ قانون دریایی

وثیقه توشه در قبال بدهی
‌توشه مسافر کشتی وثیقه پرداخت کرایه و سایر هزینه‌های او است.

بعدی ❭