اماکن تاریخی فرهنگی ثبت شده و مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه غیرمجاز آن

هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر،‌تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی - تاریخ ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محکوم میگردد.

رجوع کنید به ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی