ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

تعداد مدیران باید فرد باشد و مدت ماموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی‌ مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد مدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.

بعدی ❭