شرکت با مسئولیت محدود و افزایش اجباری سهم‌الشرکه

در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.

رجوع کنید به ماده ۱۱۲ قانون تجارت