ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در مورد جرم مذکور قبلاً رای صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

بعدی ❭