ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

‌ماده ۶۹ قانون نظام صنفی کشور

فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران‌خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

بعدی ❭