ماده 54 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری

دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیات مدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند.