رشوه گرفتن قضات و حکم دادن آنها به مجازاتی اشد از مجازات قانونی

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

رجوع کنید به ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی