ماده ۱۵۸ قانون دریایی

عدم پرداخت مال‌الاجاره
‌در صورتیکه مستاجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت با وجود دارا بودن گواهینامه‌های لازم قابلیت دریانوردی نداشته است مال‌الاجاره کشتی بفرمانده پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده مسئول خسارات وارده نیز خواهد بود.

بعدی ❭