ماده 88 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری

کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آیین‌نامه خواهند بود.