ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی

الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
آیین‌‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‏‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تایید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.