روش‌های افزایش سرمایه در شرکت سهامی

سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

رجوع کنید به ماده ۱۵۷ قانون تجارت