الزام محکوم به خدمات عمومی

ماده ۱۶

نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

بعدی ❭