ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده ۴۳ قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می‌آید.

بعدی ❭