شخصیت حقوقی موسسات دولتی و بلدی

موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

رجوع کنید به ماده ۵۸۷ قانون تجارت