ماده 55 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری

دادگاه انتظامی در مرکز ممکن است دارای شعب متعدد باشد در این صورت پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هریک از دادگاه‌ها رجوع می‌شود.