ماده 27 آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری

میانجیگر می‌تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (18) سال در فرآیند میانجیگری و نیز در مواردی که بزه‌دیده شخص کمتر از (18) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده (66) قانون آیین‌دادرسی کیفری - مصوب 1392- با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‌های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یادشده بلامانع است.