ماده 1052 قانون مدنی

تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

عناوین و برچسب‌ها