ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.

بعدی ❭