شکار یا صید غیرقانونی حیوانات حفاظت شده

هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه‌ ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی