ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

معاونین فرهنگی دادگستری استان‌ها مکلفند تمامی سیاستها و برنامه‌های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند.

بعدی ❭