به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌ های وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از ‌کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم به عنوان تنخواه ‌گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.
آئین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه ‌گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌ کند ‌و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.