‌ماده ۳۳ قانون نظام صنفی کشور

در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات‌رئیسه از بین صنوف تولیدی - خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.

بعدی ❭