تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۲۸۶
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹/۸-۲۸۶

استعلام:

ماده ۸۰ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره آن مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ رئیس محترم قوه قضاییه، سردفتران ازدواج و طلاق که دارای پروانه وکالت می‌باشند را مکلف به انتخاب یکی از مشاغل مذکور نموده و از طرفی تبصره ماده ۴ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ به صراحت مقرر داشته است ممنوعیت اشتغال به وکالت و داشتن دفتر رسمی ازدواج مشمول سران دفاتر ازدواج شاغل قبل از دی ماه ۱۳۹۴ نمی‌شود. با عنایت به مرجع واحد تصویب هر دو مقرره یادشده و صرف تقدم و تأخر تاریخ تصویب، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا با تصویب تبصره ماده ۴ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق، ماده ۸۰ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره آن، در بخش معارض با تبصره ماده ۴ یادشده، نسخ ‌شده محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به موخرالتصویب بودن نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ همان مرجع محدودیت مقرر در ماده ۸۰ آیین‌نامه اخیر‌الذکر در منع اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق با عنایت به مفاد تبصره ماده ۴ نظام‌نامه یادشده، شامل سردفتران ازدواج که پیش از دی‌ماه سال ۱۳۹۴ اشتغال داشته‌اند (با لحاظ تبصره ۵ الحاقی ۱۳۹۴/۹/۲۲ به ماده ۲ نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) نمی‌شود. ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص نیز موید این نظر است.