ماده ۱۲ قانون گذرنامه

(اصلاحی ۱۳۶۲/۳/۳۱) - صدور گذرنامه سیاسی و خدمت به عهده وزارت امور خارجه است.

بعدی ❭